SNTP:n määrittäminen

Jos haluat hankkia aikatiedot verkon aikapalvelimelta, määritä SNTP. Jos SNTP määritetään, aikapalvelin tarkistetaan määritetyin välein kellonajan säätämiseksi ja laitteen oikean kellonajan säilyttämiseksi.
Laite tukee sekä NTP-palvelinta (NTPv3) että SNTP-palvelinta (SNTPv3 ja v4).
Määritä nämä asetukset käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Asetuksia ei voi määrittää käyttöpaneelista.
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan. Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Tarvittavat valmistelut
Aikaa säädetään UTC:n (koordinoitu yleisaika) perusteella, joten määritä aikavyöhykeasetus. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Valmistele NTP- tai SNTP-palvelimen IP-osoite ja pidä se saatavilla.
1
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
2
Napsauta etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Etäkäyttöliittymän portaalisivu
3
Napsauta [Verkkoasetukset] [SNTP-asetukset] [Muokkaa].
[Muokkaa SNTP-asetuksia] -näyttö tulee esiin.
4
Valitse [Käytä SNTP:ää] -valintaruutu.
5
Syötä NTP-/SNTP-palvelimen IP-osoite kohtaan [NTP-palvelimen nimi].
Jos käytetään DNS-palvelinta, voit syöttää isäntänimen tai täydellisen toimialuenimen IP-osoitteen sijaan.
Syöttöesimerkki:
ntp.example.com
6
Syötä kohtaan [Pollausväli] aikaväli, jolloin palvelin tarkistetaan ja kellonaika säädetään.
7
Napsauta [OK].
8
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
NTP- tai SNTP-palvelimen tiedonsiirron testaaminen
Testaa tiedonsiirto toimimalla seuraavasti: Jos laite viestii oikein palvelimen kanssa, [OK] näkyy kohdassa [NTP-palvelimen tarkistuksen tulos].
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa napsauta [Asetukset/Tallennus] [Verkkoasetukset] [SNTP-asetukset] [Tarkista NTP-palvelin].
* Tämä testaan tiedonsiirron tilan mutta ei säädä kellonaikaa.
975Y-01H