Oletusasetusten määrittäminen (Asennusopas)

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen käyttämiseen tarvittavien kohteiden asetusnäyttö (Asennusopas) tulee esiin. Määritä asetukset käyttämällä alla olevaa menettelyä ja noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
Nämä asetukset voidaan määrittää vain kerran asennusopasta käyttämällä, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran. Jos haluat muuttaa asennusoppaan avulla määritettyjä asetuksia myöhemmin, aseta vaiheiden 2–4 kohteet yksitellen. Lisätietoja kustakin asetuksesta:
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Osastotunnuksen ja järjestelmänvalvojan PIN-koodin asettaminen
PIN-koodin asettaminen etäkäyttöliittymän käyttämistä varten
Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Vaihe 1: Näytön kielen ja maan tai alueen asettaminen

Aseta käyttöpaneelin näytössä ja tulostettavissa raporteissa näytettävä kieli. Aseta sitten maa tai alue, jossa laitetta käytetään.
1
Valitse näytön kieli [Language]-näytössä ja paina .
2
Valitse [Yes] ja paina sitten .
Näytön kieli asetetaan, ja [Valitse maa/alue] -näyttö tulee esiin.
Maan tai alueen mukaan [Valitse maa/alue] -näyttöä ei näytetä, vaan [Aikavyöhyke]-näyttö tulee esiin. Kun [Aikavyöhyke]-näyttö tulee esiin, siirry vaiheeseen 2: Päivämäärän ja kellonajan asettaminen. Vaihe 2: Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
3
Valitse maa tai alue [Valitse maa/alue] -näytössä ja paina .
Maa tai alue asetetaan, ja [Aikavyöhyke]-näyttö tulee esiin.

Vaihe 2: Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärää ja kellonaikaa käytetään päivämäärää ja kellonaikaa käyttävien toimintojen viitteenä, joten ne täytyy asettaa tarkasti.
1
Valitse aikavyöhyke [Aikavyöhyke]-näytössä ja paina .
Aseta aikavyöhyke (UTC*1) ja kesäaika laitteen asennusalueen mukaan.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) on koordinoitu yleisaika, joka on standardi kaikissa maailman osissa. Internet-pohjainen tiedonsiirto edellyttää, että UTC on asetettu oikein.
2
Syötä päivämäärä ja kellonaika [Nykyinen aika-as.] -näytössä ja paina .
Päiväys ja kellonaika asetetaan, ja etäkäyttöliittymän vahvistusnäyttö tulee esiin.

Vaihe 3: Etäkäyttöliittymän asettaminen

Etäkäyttöliittymän avulla voit käyttää tietokoneen selainta, kun haluat tarkistaa laitteen toimintatilan, muuttaa asetuksia ja suorittaa muita toimenpiteitä.
Aseta etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi etäkäyttöliittymää varten laitteen luvattoman käytön estämiseksi.
1
Valitse etäkäyttöliittymän vahvistusnäytössä [<Kyllä>] ja paina .
Jos haluat asettaa etäkäyttöliittymän pääsyn PIN-koodin myöhemmin, valitse [Ei] ja siirry kohtaan 4: Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon. PIN-koodin asettaminen etäkäyttöliittymän käyttämistä varten
2
Vahvista viesti  paina   vahvista viesti  valitse [Kyllä]  paina .
[Etäkäyttöliittymän PIN] -näyttö tulee esiin.
Rajoita etäkäyttöliittymän käyttö vain käyttäjille, jotka tietävät etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodin.
3
Syötä etäkäyttöliittymän käytön PIN  valitse [<Käytä>] paina .
Määritä mikä tahansa luku. Et voi asettaa PIN-koodia, joka koostuu pelkästään nollista, kuten "00" tai "0000000".
4
Syötä PIN-koodi uudelleen  valitse [<Käytä>]  paina .
Kun ilmoitus [Asetukset tehty.] on tullut esiin, langattoman lähiverkkoyhteyden vahvistusnäyttö tulee esiin.

Vaihe 4: Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Yhdistä verkkoon käyttämällä langatonta lähiverkkoa (LAN).
1
Valitse langattoman lähiverkkoyhteyden vahvistusnäytössä [Kyllä] ja paina .
Jos laitetta ei ole yhdistetty langattomaan lähiverkkoon, valitse [Ei], paina ja siirry vaiheeseen 3: Väriaineen toimituspalvelun asetusten määrittäminen. Vaihe 5: Väriaineen toimituspalvelun asetusten määrittäminen
Jos muodostetaan yhteys langalliseen lähiverkkoon, määritä langallisen lähiverkon yhteysasetukset, kun olet poistunut Asennusoppaasta. Langallisen tai langattoman lähiverkon valitseminen
2
Valitse langattoman lähiverkon yhteystyyppi ja muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon.
Kun yhteys langattomaan lähiverkkoon on muodostettu, Väriaineen toimituspalvelu -vahvistusnäyttö tulee esiin.
Yhteystyyppi ja suojausstandardit voivat vaihdella langattoman lähiverkon reitittimen mukaan. Tarkista sekä langattoman lähiverkon että laitteen tukema yhteystyyppi ja suojausstandardi ja muodosta sitten yhteystyypin mukainen yhteys. Katso standardit ja menettely seuraavasta kohdasta:
Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Vaihe 5: Väriaineen toimituspalvelun asetusten määrittäminen

Voit määrittää väriaineen toimituspalvelun asetukset. Uusia väriainekasetteja toimitetaan sinulle automaattisesti väriaineen toimituspalvelun kautta, ennen kuin nykyiset väriainekasetit on käytetty loppuun.
* Väriaineen toimituspalvelu edellyttää aiempaa rekisteröitymistä valikoitujen jälleenmyyjien kanssa. Tämä palvelu on saatavilla vain tietyissä maissa.
* Tämä palvelu voidaan määrittää [Koti]-näytön kohdassa [Väriaineen toimitusasetukset]. [Koti]-näyttö
1
Valitse [Kyllä] ja paina sitten .
2
Paina .
3
Valitse väriaineen toimituspalvelun vahvistusnäytössä [Accept] ja paina sitten .
4
Paina .
5
Paina .
Asennusoppaassa määritetyt asetukset otetaan käyttöön.
Kun Asennusoppaasta poistutaan [Koti]-näyttö tulee esiin. [Koti]-näyttö
Jos yhteyden muodostaminen palvelimeen epäonnistuu, yritä määrittää asetukset uudelleen kohdan [Väriaineen toimitusasetukset] kohdassa [Yhdistä palvelimeen/Tarkista yhteys]. [Koti]-näyttö
975Y-00W