Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine

Administraatori konto loomiseks määrake süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-kood.
Administraatori konto loomisega saavad oluliste sätete vaatamiseks ja muutmiseks sisse logida ainult need kasutajad, kes neid mandaate teavad. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
Selles jaotises kirjeldatakse sätete määramist juhtpaneeli kaudu.
Sätteid saab määrata ka arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides), kui seadmele on määratud süsteemihalduri ID ja PIN-kood. Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
Vaja on administraatori õigusi.
1
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Haldamisseaded]    [Kasutajahaldus]    [Süsteemihalduri teabe seaded]  .
Ilmub kuva [Süs.halduri seaded].
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage praegu määratud süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [<Logi sisse>]  .
3
Vajutage [Süsteemihalduri ID ja PIN]    sisestage süsteemihalduri ID  .
Määrake mingi number. Ei saa määrata süsteemihalduri ID-d, mis koosneb ainult nullidest (nt „00“ või „0000000“).
4
Sisestage süsteemihalduri PIN ja vajutage .
Määrake mingi number, mis ei ole „7654321“. Määrata ei saa PIN-koodi, mis koosneb ainult nullidest (nt „00“ või „0000000“).
5
Sisestage PIN kood uuesti ja vajutage .
Sätted rakendatakse.
Ärge unustage süsteemihalduri ID-d ja PIN-koodi. Kui süsteemihalduri ID ja PIN-kood ununevad, pöörduge edasimüüja või hooldusesinduse poole. Kui probleem ei kao
Süsteemihalduri teabe seadistamine
Kuval [Süs.halduri seaded] vajutage [Süsteemihalduri nimi], et seadistada süsteemihalduri nimi.
Samuti saate arvutil rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) määrata meiliaadressi ja muu süsteemihalduri teabe.
Seadistatud teave kuvatakse Remote UI (Kaugkasutajaliides) lehel [Status Monitor/Cancel] [Device Information]. Kasutuse ja logide vaatamine rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)
Määratud meiliaadress muutub sihtkohaks, mille saate valida, kui klõpsate Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalilehel [Mail to System Manager]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi sätete kustutamine
Kustutage süsteemihalduri ID ja PIN-koodi sisestatud väärtused ja seejärel klõpsake [Rakenda], jättes väljad tühjaks.
9760-03J