Saadud sertifikaadi kontrollimine OCSP-ga

OCSP (Online Certificate Status Protocol) on protokoll, mille abil saab esitada OCSP-vastajale (server, mis toetab OCSP-d) päringu sertimiskeskuselt saadud sertifikaadi tühistusoleku kohta.
OCSP abil saate määrata sätted sertimiskeskusest saadud sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks.
Määrake need sätted arvutis rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides). Sätteid ei saa määrata juhtpaneeli kaudu.
Vaja on administraatori õigusi.
1
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Ilmub kuva [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Märkige ruut [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Määrake sertifikaadi kontrollimistase ja OCSP-vastaja.
[Certificate Verification Level]
Määrake, kas sertifikaat tuleb valideerida isegi siis, kui selle tühistusolekut ei saa kinnitada, näiteks kui seade ei saa ühendust OCSP-vastajaga.
[OCSP Responder Settings]
Määrake OCSP-vastaja URL.
[Custom URL]
Kui on valitud [Use Custom URL] või [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], sisestage OCSP-vastaja URL.
[Communication Timeout]
Sisestage aeg (sekundites) otsingu algusest kuni aegumiseni.
6
Klõpsake [OK].
Sätted rakendatakse.
7
Logige rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) välja.
9760-042