Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine

Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamiseks sisestage seadme IP-aadress arvuti veebibrauserisse ja logige sisse süsteemihalduri režiimis või tavakasutaja režiimis. Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamisel saadaolevad funktsioonid olenevad sellest, mis režiimis te sisse logisite.
Vajalikud ettevalmistused
Kontrollige rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) töökeskkonda. Toetatud keskkond
Ühendage Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamiseks mõeldud arvuti võrgu kaudu printeriga. Võrgu seadistamine
Vaadake seadme IP-aadressi. Võrgu oleku ja sätete vaatamine
1
Avage arvuti veebibrauseris järgmine veebiaadress.
http://<selle seadme IP-aadress>/
Avaneb Remote UI (Kaugkasutajaliides) sisselogimiskuva.
Kui Remote UI (Kaugkasutajaliides) side on krüptitud, võidakse kuvada hoiatusteade turbesertifikaadi kohta. Kui sertifikaadi või TLS-i sätetega pole probleeme, saate toiminguid jätkata.
IPv6-aadressi sisestamisel pange IP-aadress sulgudesse [ ].
Näide:
http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Kui rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) sisselogimiskuva ei kuvata
Kui kuvatakse näiteks teade [Cannot access Remote UI.] ja sisselogimiskuva ei kuvata, lugege järgmist lõiku:
Rakendusele Remote UI (Kaugkasutajaliides) puudub juurdepääs
2
Valige [System Manager Mode] või [General User Mode] ja sisestage sisselogimiseks vajalikud andmed.
[System Manager Mode]
Kui süsteemihalduri ID on määratud, sisestage süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-kood. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
* Süsteemihalduri režiimis sisse logides peate muutma süsteemihalduri PIN-koodi vaikesätte. Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine
[General User Mode]
Sisse logida saab ka kasutajanime sisestamata, kuid printimist ootavate tööde vaatamisel ja tühistamisel sisestage prindi kasutajanimi.
* Kui printeridraiveris pole kasutajanime määratud, määratakse prindiandmed saatnud arvuti sisselogimisnimi automaatselt.
[Remote UI Access PIN]
Kui on määratud Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood, sisestage PIN-kood.
3
Klõpsake [Log In].
Avaneb Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
4
Kui olete oma toimingud lõpetanud, klõpsake [Log Out].
Pärast rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) väljalogimist ilmub sisselogimiskuva.
Ärge avage teisi veebisaite, kui kasutate Remote UI-d.
Kasutaja automaatse väljalogimiseni kuluva aja määramine
Kui teatud aja jooksul toiminguid ei tehta, logitakse kasutaja rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) automaatselt välja. Kasutaja väljalogimiseni kuluv aeg määratakse järgmiselt.
Logige süsteemihalduri režiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Edit] sisestage aeg, mille möödumisel kasutaja välja logitakse [OK]
9760-04F