Volitamata kasutamise takistamine

Seade pakub see erinevaid sätteid, et tagada tõhus haldamine ja toimimine. Kuigi see teave ja sätted teevad elu mugavamaks, võivad need põhjustada ka teabe lekkimist ja muid turbeprobleeme, kui kõik pääsevad teabele ja sätetele ligi.
Vastavalt funktsiooni kasutusolekule saate piirata juurdepääsu ja keelata funktsioone, et tagada seadme turvalisem kasutamine.
Teabele ja sätetele juurdepääsu piiramine
Kasutajate ja toimingute juurdepääsu piiramine teabele ja seadme sätetele võib aidata vältida volitamata kasutamist ja kaitsta konfidentsiaalset teavet.
Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamise piiramine
Mobiilsideseadme kaudu kasutamise piiramine
Kasutamata funktsioonide keelamine
Kasutamata funktsioonid saate keelata, et vältida sissetungi.
USB-pordi kaudu arvutiga ühendamise takistamine
LPD, RAW või WSD konfigureerimine
HTTP-side keelamine

Lisateave

Lisateavet administraatorikonto kohta leiate allpool.
Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine
9760-044