[Paberi söötmise seaded]

Määrake paberiallika sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Paberisöödu meetodi lüliti]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Tavaline] [Paberi söötmise seaded]
Määrake sätted, mida kasutatakse eelprinditud logoga paberile printimisel.
Tavaliselt tuleb sellise paberi kasutamisel muuta paberi seadmesse asetamise suunda ja ülespoole suunatud poolt vastavalt sellele, kas prindite ühe- või kahepoolselt.
Kui määrate laaditud paberi paberiallikaks [Prindikülg on prioriteet], siis ei ole vaja muuta laaditud paberi suunda ega ülespoole suunatud poolt. Kui määrate sätte [Prindikülg on prioriteet], laadige paber alati kahepoolse printimise meetodil. Logoga paberi seadmesse asetamise paigutus
* Kui määrate siin sätte [Prindikülg on prioriteet], muutub ühepoolne printimine aeglasemaks. Kui te kasutate eelprintimata logota paberit või kui te ei kasuta kahepoolset printimist eelprinditud logoga paberil, määrake säte [Kiiruse prioriteet].
[Sahtel 1]
[Kiiruse prioriteet]
[Prindikülg on prioriteet]
Kui määrate sätte [Prindikülg on prioriteet] paberallikale, milles olevat paberit ei saa kahepoolseks printimiseks kasutada, siis see säte keelatakse ja seade töötab sättel [Kiiruse prioriteet].
9760-05F