Võrgu seadistamine

Seadme arvutist kasutamiseks või serveriga ühendamiseks tuleb seade võrku ühendada.
Kasutage järgmist protseduuri, et ühendada seade võrku ja määrata seadme sätted vastavalt võrgukeskkonnale.
Võrgu loomiseks on vaja administraatori õigusi.
Kui ühendada seade võrku ebapiisavate turvameetmetega, võib teavet seadmest kolmandatele isikutele lekkida. Võrgu kaitsmine

Võrgu seadistamise ettevalmistused

Kasutage Etherneti juhet ja marsruuterit vastavalt seadme kasutuskeskkonnale.
Vaadake võrgukeskkonna kohta, mida seade kasutab, ja vajalikke võrgusätteid. Täpsemat teavet saate võrguhaldurilt.
Vaadake, kas võrgus kasutatava´arvuti ja marsruuter on õigesti ühendatud ja määrake võrgusätted. Täpsemat teavet ühendusmeetodi kohta saate seadmete juhenditest või küsige tootjalt.

Võrgusätete protseduur

1. toiming
Valige, kas kasutate traadiga või traadita kohtvõrgu ühendust ja looge võrguga ühendus.
Traadiga kohtvõrguga ühendamiseks
Traadita kohtvõrguga ühendamiseks
2. toiming
Määrake IP-aadress.
Kui seade loob ühenduse traadiga või traadita kohtvõrguga, hangitakse automaatselt IP-aadress ja määratakse see seadmele.
Konkreetse IP-aadressi kasutamiseks seadistage see käsitsi.
IPv4-aadressi määramine
IPv6-aadressi määramine
* IP-aadressi käsitsi seadistamise korral ei saa te juhtpaneeli kaudu määrata mõnda IPv6 aadressi säte. Soovitatav on seadistada IPv4 aadress juhtpaneeli abil ja seejärel seadistada IPv6 aadress rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
3. toiming
Määrake seadme sätted vajaduse korral vastavalt võrgukeskkonnale.
* Osa sätteid ei saa juhtpaneeli kaudu määrata. Sätteid on soovitatav määrata 3. sammus rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil.

Kontrollid pärast võrgusätete määramist

Kontrollige, kas seade on korralikult võrguga ühendatud.
Kontrollige vastavalt vajadusele seadme IP-aadressi ja MAC-aadressi ning muid andmeid.
Võrgu oleku ja sätete vaatamine
9760-00X