Отпечатване от устройство с Android

Инсталирайте добавка на мобилно устройство, за да разрешите отпечатване от приложение, което има функция за печат.
Това устройство поддържа добавки на Canon, както и на Mopria®, които се поддържат от различни производители.

Използване на специална добавка за отпечатване (Canon Print Service (Услуга за печат на Canon))

За отпечатване от всяко едно приложение можете да използвате специалния плъгин за Canon Canon Print Service (Услуга за печат на Canon).
Съвместими операционни системи и сайт за изтегляне
Вж. уебсайта на Canon.
https://global.canon/psmp/
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
Регистрирайте устройството на Canon Print Service (Услуга за печат на Canon).
Когато мобилното устройство е свързано към устройството чрез LAN, за да регистрирате устройството на Canon Print Service (Услуга за печат на Canon), трябва да имате информация за IP адреса на устройството. Можете да видите IP адреса с [Меню] на контролния панел   [Мобилен портал]   [Извеждане на име/IP адрес на устройств.]  .
За подробности относно това как да регистрирате устройството и метода за печатане, вижте ръководството Canon Print Service (Услуга за печат на Canon) в „Мобилни приложения“ на сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/

Използване на обща добавка за печат (Mopria® Print Service)

Устройството поддържа Mopria® Print Service, добавка, която позволява отпечатване от всяко приложение на сертифицирани от Mopria® принтер или многофункционално устройство.
Можете да печатате на сертифициран от Mopria® принтер, наличен от различни производители, което е удобно, когато печатате в движение, без да се налага да инсталирате специално приложение или добавка.
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
За подробности относно това как да печатате и принтерите, сертифицирани от Mopria®, вж. следния уебсайт:
https://mopria.org/
9762-03E