Печатане от компютър

 
Можете да отпечатвате документи от компютър с помощта на драйвер за принтер.
Като промените настройките на драйвера на принтера, можете да печатате според документа и целта, като например като използвате двустранен печат или регулирате качеството.
Този раздел описва общата процедура за тази операция. Проверете ръководството за приложението, което използвате, за подробна информация как да го използвате.
Необходима подготовка
Инсталирайте драйвера на принтера на компютъра и конфигурирайте настройките според вашата среда на използване. Подготовка за печатане от компютър
Ако документът или хартията за отпечатване са с нестандартен размер, регистрирайте размера в драйвера на принтера. Регистриране на хартия с нестандартен размер на компютъра (персонализиран размер)

Когато използвате Windows

1
На вашия компютър отворете документа, който искате да отпечатате.
2
В приложението, използвано за отваряне на документа, изберете командата за отпечатване.
3
Изберете драйвера на принтера на устройството и щракнете върху [Предпочитания] или [Свойства].
Извежда се екранът драйвера за принтера [Предпочитания за отпечатване].
4
В [Page Size] на раздела [Basic Settings] изберете размера на хартията на документа.
Когато печатате върху хартия с размер, различен от [Page Size]
В [Output Size] изберете размера на хартията за печат. Документът се увеличава или смалява, за да съответства на размера на хартията [Output Size].
5
Конфигурирайте другите настройки за печат, ако е необходимо.
Конфигурирайте двустранен печат и регулирайте качеството на изображението и други настройки, за да отговарят на вашия документ и цел. За повече информация щракнете върху [Help] на екрана [Предпочитания за отпечатване], за да се покаже информация за помощ.
6
Щракнете върху [OK] и щракнете върху [Печат] или [OK].
Отпечатването започва.
Можете да отмените отпечатването на екрана за печат или от иконата на принтера в областта за уведомяване на Windows. Отмяна на отпечатване от компютър
Използвайте  или [Статус монитор] на операционния панел, за да видите състоянието на заданието за печат и регистрационния файл. Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл

Когато използвате macOS

1
На вашия компютър отворете документа, който искате да отпечатате.
2
От менюто в приложението, използвано за отваряне на документа, щракнете върху [Print].
Появява се диалоговият прозорец за печат.
3
В [Printer] изберете драйвера за принтера на устройството.
4
В [Paper Size] на опциите за отпечатване изберете размера на хартията на документа.
Ако опциите за печат не се изведат, щракнете върху [Show Details] в диалоговия прозорец за печат.
Когато печатате върху хартия с размер, различен от [Paper Size]
1
От изскачащото меню с опции за печат изберете [Paper Handling].
2
Поставете отметка в квадратчето [Scale to fit paper size] и в [Destination Paper Size], изберете размера на хартия за печат.
Документът се увеличава или смалява, за да съответства на размера на хартията [Destination Paper Size].
5
Конфигурирайте другите настройки за печат, ако е необходимо.
Конфигурирайте двустранен печат и регулирайте качеството на изображението и други настройки, за да отговарят на вашия документ и цел. За повече информация щракнете върху [] на диалоговият прозорец за печат, за да се покаже информация за помощ.
6
Щракнете върху [Print].
Отпечатването започва.
Можете да отмените отпечатването от иконата на принтера в Dock. Отмяна на отпечатване от компютър
Използвайте  или [Статус монитор] на операционния панел, за да видите състоянието на заданието за печат и регистрационния файл. Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл
9762-02X