[Настройки за подаване на хартия]

Посочете настройките за източник на хартия.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Превкл. метода за подаване на хартията]

[Меню] [Настройки на функция] [Общи] [Настройки за подаване на хартия]
Задайте настройките, използвани при печатане върху хартия с предварително отпечатано лого.
Обикновено, когато се използва такава хартия, трябва да промените посоката, в която се зарежда хартията и коя страна е обърната нагоре в зависимост от това дали печатането е едностранно или двустранно.
Ако зададете [Приоритет на отпечатана страна] като източник на хартия за заредената хартия, няма нужда да променяте посоката на заредената хартия или коя страна е обърната нагоре. Ако зададете [Приоритет на отпечатана страна], винаги зареждайте хартията, като използвате метода за двустранен печат. Ориентация за зареждане на хартия с емблема
* Ако посочите [Приоритет на отпечатана страна] за тази настройка, едностранният печат ще бъде по-бавен. Ако използвате хартия без предварително отпечатано лого или ако не използвате двустранен печат за хартия с предварително отпечатано лого, задайте [Приоритет на скорост].
[Касета 1]
[Приоритет на скорост]
[Приоритет на отпечатана страна]
Ако зададете [Приоритет на отпечатана страна] за източник на хартия, съдържащ хартия, която не може да се използва за двустранен печат, тази настройка е деактивирана и устройството работи с настройката [Приоритет на скорост].
9762-05F