Конфигуриране на DNS

Когато използвате устройството в среда с домейнова именна система (DNS), конфигурирайте информацията за DNS сървъра и настройките за опцията DHCP.
В среда без DNS можете да конфигурирате мултикаст DNS (mDNS) за използване на DNS функцията. mDNS се използва от Bonjour и друг софтуер.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На операционния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след което изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. Не можете да използвате операционния панел за конфигуриране на някои от настройките. [TCP/IP настройки]
Изискват се администраторски права. В зависимост от елемента, който ще бъде конфигуриран, може да се наложи да рестартирате устройството.
Необходима подготовка
Когато конфигурирате DNS за IPv6, конфигурирайте настройката да използва IPv6 адрес. Задаване на IPv6 адреси
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [IPv4 Settings] или [IPv6 Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit IPv4 Settings] или [Edit IPv6 Settings].
4
В [DHCP Option Settings] конфигурирайте настройките за опцията DHCP.
Ако не конфигурирате настройките за опцията DHCP, преминете към Стъпка 5.
5
В [DNS Settings] задайте информацията за DNS сървъра.
За подробности относно информацията за настройките се свържете с вашия доставчик или мрежов администратор. Можете също да се консултирате с настройките на компютъра. Преглед на информацията за мрежовата връзка на компютъра
Ако не конфигурирате информацията за DNS сървъра, преминете към Стъпка 6.
6
В [mDNS Settings] конфигурирахте mDNS настройките.
Ако не конфигурирате настройките за опцията mDNS, преминете към Стъпка 7.
7
Щракнете върху [OK].
8
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
9762-01A