Примери за работа при използване на компютър

Когато използвате устройството от компютър, трябва да конфигурирате настройките на компютъра според функцията, която използвате. Освен това може да ви е необходима информацията за компютъра, за да видите информацията, зададена на устройството.
В този случай използвайте примерите за работа по-долу, за да проверите необходимите настройки и информация на компютъра.

Създаване на споделена папка

Когато използвате Windows

1
Създайте папка на произволно място (например на Работния плот).
2
Щракнете с десния бутон върху създадената папка и щракнете върху [Свойства].
3
В раздела [Споделяне] щракнете върху [Разширено споделяне].
Извежда се екранът [Разширено споделяне].
4
Изберете квадратчето за отметка [Сподели тази папка] и щракнете върху [Права].
5
Конфигурирайте привилегията за достъп.
1
В [Имена на потребители или групи] изберете [Everyone].
2
В [Права] поставете отметка в квадратчето [Позволи] в [Замяна].
3
Щракнете върху [ОК].
6
Щракнете върху [ОК]  [Затвори].
Създадената папка може да се използва като споделена папка.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Sharing].
Извежда се екранът [Sharing].
2
Поставете отметка в квадратчето [File Sharing] и щракнете върху [+] в [Shared Folders].
3
Създайте папка на произволно място (например на Работния плот) и щракнете върху [Add].
4
Конфигурирайте привилегията за достъп.
1
В [Shared Folders] изберете създадената папка.
2
В [Users] изберете [Everyone] [Read & Write].
5
Затворете екрана.
Създадената папка може да се използва като споделена папка.

Разрешаване на Откриване на мрежа

1
Щракнете с десния бутон върху [] (Start), след което щракнете върху [Мрежови връзки].
Извежда се екранът [Състояние].
2
Щракнете върху [Център за мрежи и споделяне]  [Промяна на разширените настройки за споделяне].
Извежда се екранът [Разширени настройки за споделяне].
3
В [Откриване на мрежа] изберете [Включи откриването на мрежа], след което щракнете върху [Записване на промените].

Показване на споделен принтер в сървъра за печат

Когато използвате Windows

1
Щракнете с десния бутон върху [] (Start), след което щракнете върху [Файлов мениджър].
2
В [Мрежа] изберете сървъра за печат, за да покажете споделения принтер.
Ако в [Мрежа] не се покаже нищо, разрешете Откриване на мрежа. Разрешаване на Откриване на мрежа

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Printers & Scanners].
Извежда се екранът [Printers & Scanners].
2
Щракнете върху [+] долу вляво.
Извежда се екранът [Add].
3
Щракнете върху [], за да се покаже споделения принтер.

Преглед на системната информация за компютъра

Когато използвате Windows

1
Щракнете с десния бутон върху [] (Start), след което щракнете върху [Система].
Извежда се екранът [Относно].
2
В [Спецификации на устройство] вижте името на компютъра и версията на операционната система.
Името на компютъра се показва в [Име на устройството].
Версията на операционната система се показва в [Тип на системата].
Ако компютърът има 32-битова операционна система, се показва „32-битова операционна система“.
Ако компютърът има 64-битова операционна система, се показва „64-битова операционна система“.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Sharing].
Показва се екранът [Sharing].
Името показано в [Computer Name] на екрана [Sharing] може да не е използваемо в мрежата. Използвайте следната процедура, за да видите името на компютъра, използвано в мрежата.
2
Щракнете върху [Edit].
3
В [Local Hostname] вижте името на компютъра.
Частите, показани в сиво, не са включени в името на компютъра.
4
Щракнете върху [Cancel].

Преглед на информацията за мрежовата връзка на компютъра

Когато използвате Windows

1
Щракнете с десния бутон върху [] (Start), след което щракнете върху [Мрежови връзки].
Извежда се екранът [Състояние].
2
Вижте информацията за мрежовата връзка.
Преглед на SSID на кабелната LAN
Вижте SSID в [Състояние на мрежата].
Преглед на IP адреса и DNS сървъра
1
Щракнете върху [Свойства] за свързаната мрежа.
2
В [Свойства], вижте IP адреса и DNS сървъра.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Network].
Извежда се екранът [Network].
2
Вижте IP адреса, DNS сървъра и друга информация.
За кабелна LAN
За безжична LAN
Вижте SSID в [Network Name].
Вижте IP адреса в [Status].
Щракнете върху [Advanced] и вижте DNS сървъра в раздела [DNS].

Преглед на порта за принтер

1
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings) [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
2
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
3
В раздел [Портове] вижте използвания порт.
Ако IP адресът на устройството е променен
Трябва да добавите нов порт. Добавяне на порт

Преглед на двупосочната комуникация

1
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings) [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
2
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
3
В раздел [Портове] проверете дали в квадратчето [Активирай поддръжка за двупосочен режим] има поставена отметка.

Отпечатване на тестова страница

Необходима подготовка
Заредете хартия с формат A4 в касетата за хартия. Зареждане на хартия в касетата за хартия

Когато използвате Windows

1
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings) [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
2
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
3
В раздела [Общи] щракнете върху [Отпечатване на пробна страница].
Когато данните за печат са изпратени правилно, устройството отпечатва тестова страница.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Printers & Scanners].
Извежда се екранът [Printers & Scanners].
2
Изберете устройството и щракнете върху [Open Print Queue].
3
От менюто [Printer] щракнете върху [Print Test Page].
Когато данните за печат са изпратени правилно, устройството отпечатва тестова страница.
9762-08J