Конфигуриране на WINS

Когато използвате устройството в мрежова среда, която използва както NetBIOS, така и TCP/IP, конфигурирайте Windows Internet Name Service (WINS), за да конвертирате името на NetBIOS в IP адрес.
За да активирате WINS, посочете WINS сървъра. WINS не може да се използва в IPv6 среда.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [WINS настройки]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
Необходима подготовка
Задайте името на компютъра и името на работната група. Задаване на името на компютъра и името на работната група
Подгответе IPv4 адреса на WINS сървъра и го дръжте под ръка.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit WINS Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [WINS Resolution].
5
Въведете IPv4 адреса на WINS сървъра и щракнете върху [OK].
Ако IP адресът на WINS сървъра е получен от DHCP сървър, полученият IP адрес е с приоритет. Конфигуриране на DNS
6
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
9762-01E