Приклади операцій під час використання комп’ютера

Якщо апарат використовується з комп’ютера, потрібно налаштувати параметри комп’ютера відповідно до використовуваної функції. Крім того, інформація на комп’ютері може знадобитися для перегляду відомостей, установлених на апараті.
У цьому разі ознайомтеся з прикладами операцій нижче, щоб перевірити потрібні параметри й інформацію на комп’ютері.

Створення спільної папки

У разі використання Windows

1
Створіть папку в будь-якому розташуванні (наприклад, на робочому столі).
2
Клацніть створену папку правою кнопкою миші та виберіть [Властивості].
3
На вкладці [Sharing] клацніть [Додаткові настройки спільного доступу].
Відобразиться екран [Додаткові настройки спільного доступу].
4
Встановіть прапорець [Дозволити спільний доступ до цієї папки] і клацніть [Дозволи].
5
Налаштуйте права на доступ.
1
У розділі [Групи або користувачі] виберіть [Everyone].
2
У розділі [Дозволи] установіть прапорець [Дозволити] у полі [Змінення].
3
Клацніть [OК].
6
Клацніть [OК]  [Закрити].
Створену папку можна використовувати як спільну.

У разі використання macOS

1
Клацніть [] [Системні параметри] [Спільний доступ].
Відобразиться екран [Спільний доступ].
2
Установіть прапорець [Файл-сервер] і натисніть [+] у розділі [Спільні папки].
3
Створіть папку в будь-якому розташуванні (наприклад, на робочому столі) і клацніть [Додати].
4
Налаштуйте права на доступ.
1
У розділі [Спільні папки] виберіть створену папку.
2
У розділі [Користувачі] виберіть [Всі користувачі] [Читати і писати].
5
Закрийте екран.
Створену папку можна використовувати як спільну.

Увімкнення функції виявлення мережі

1
Клацніть правою кнопкою миші [] (Start) і виберіть [Мережні підключення].
Відобразиться екран [Стан].
2
Клацніть [Network and Sharing Center]  [Змінити додаткові параметри спільного доступу].
Відобразиться екран [Додаткові параметри спільного доступу].
3
У розділі [Network discovery] виберіть [Увімкнути виявлення мережі] і клацніть [Зберегти зміни].

Відображення спільного принтера на сервері друку

У разі використання Windows

1
Клацніть правою кнопкою миші [] (Start) і виберіть [Файловий провідник].
2
У розділі [Network] виберіть сервер друку, щоб відобразити спільний принтер.
Якщо в розділі [Network] нічого не відображається, увімкніть функцію виявлення мережі. Увімкнення функції виявлення мережі

У разі використання macOS

1
Клацніть [] [Системні параметри] [Принтери і сканери].
Відобразиться екран [Принтери і сканери].
2
Клацніть [+] у лівому нижньому куті.
Відобразиться екран [Додати].
3
Клацніть [], щоб відобразити спільний принтер.

Перегляд відомостей про систему комп’ютера

У разі використання Windows

1
Клацніть правою кнопкою миші [] (Start) і виберіть [Система].
Відобразиться екран [Про програму].
2
У розділі [Специфікації пристрою] можна переглянути ім’я комп’ютера та версію операційної системи.
Ім’я комп’ютера відображається в розділі [Ім'я пристрою].
Версія операційної системи відображається в розділі [Тип системи].
Якщо на комп’ютері інстальовано 32-розрядну операційну систему, відобразиться повідомлення «32-bit Operating System».
Якщо на комп’ютері інстальовано 64-розрядну операційну систему, відобразиться повідомлення «64-bit Operating System».

У разі використання macOS

1
Клацніть [] [Системні параметри] [Спільний доступ].
Відображається екран [Спільний доступ].
Ім’я, що відображається в пункті [Назва комп’ютера в мережі] на екрані [Спільний доступ], може бути недоступним для використання в мережі. Виконайте наведені нижче дії, щоб переглянути ім’я комп’ютера, яке використовується в мережі.
2
Клацніть [Змінити].
3
У полі [Локальна назва хоста] перегляньте ім’я комп’ютера.
Частини, виділені сірим кольором, не входять в ім’я комп’ютера.
4
Клацніть [Скасувати].

Перегляд відомостей про підключення комп’ютера до мережі

У разі використання Windows

1
Клацніть правою кнопкою миші [] (Start) і виберіть [Мережні підключення].
Відобразиться екран [Стан].
2
Перегляньте відомості про підключення до мережі.
Перегляд ідентифікатора SSID проводової локальної мережі
Переглянути ідентифікатор SSID можна в полі [Стан мережі].
Перегляд відомостей про IP-адресу та DNS-сервер
1
Клацніть [Властивості] для підключеної мережі.
2
У розділі [Властивості] перегляньте відомості про IP-адресу та DNS-сервер.

У разі використання macOS

1
Клацніть [] [Системні параметри] [Мережа].
Відобразиться екран [Мережа].
2
Перегляньте відомості про IP-адресу та DNS-сервер, а також іншу інформацію.
Для проводової локальної мережі
Для безпроводової локальної мережі
Переглянути ідентифікатор SSID можна в полі [Назва мережі].
Переглянути IP-адресу можна в полі [Стан].
Натисніть [Експертні] і перегляньте відомості про DNS-сервер на вкладці [DNS].

Перегляд відомостей про порт принтера

1
Клацніть [] (Start) [] (Settings) [Пристрої] [Принтери та сканери].
Відобразиться екран [Принтери та сканери].
2
Клацніть драйвер принтера апарата [Manage] [Printer properties].
Відобразиться екран властивостей драйвера принтера.
3
На вкладці [Ports] перегляньте відомості про порт, який використовується.
У разі змінення IP-адреси апарата
Необхідно додати новий порт. Додавання порту

Перегляд відомостей про двосторонній зв’язок

1
Клацніть [] (Start) [] (Settings) [Пристрої] [Принтери та сканери].
Відобразиться екран [Принтери та сканери].
2
Клацніть драйвер принтера апарата [Manage] [Printer properties].
Відобразиться екран властивостей драйвера принтера.
3
Переконайтеся, що на вкладці [Ports] установлено прапорець [Enable bidirectional support].

Друк пробної сторінки

Необхідні підготовчі операції
Завантажте папір формату A4 в шухляду для паперу. Завантаження паперу в шухляду для паперу

У разі використання Windows

1
Клацніть [] (Start) [] (Settings) [Пристрої] [Принтери та сканери].
Відобразиться екран [Принтери та сканери].
2
Клацніть драйвер принтера апарата [Manage] [Printer properties].
Відобразиться екран властивостей драйвера принтера.
3
На вкладці [Загальні] клацніть [Print Test Page].
Якщо дані друку надіслано правильно, пробну сторінку буде роздруковано з апарата.

У разі використання macOS

1
Клацніть [] [Системні параметри] [Принтери і сканери].
Відобразиться екран [Принтери і сканери].
2
Виберіть пристрій та клацніть [Черга на друк].
3
У меню [Принтер] клацніть [Друкувати тестову сторінку].
Якщо дані друку надіслано правильно, пробну сторінку буде роздруковано з апарата.
9763-08J