Підготовчі операції до безпосереднього підключення

Увімкніть функцію «Пряме підключення» на апараті. Якщо апарат не підключено до мережі, потрібно перевірити параметри «Тип підключення до мережі».

Увімкнення функції «Пряме підключення»

У цьому розділі описано, як налаштувати параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері.
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний], а потім виберіть [Настройки], щоб налаштувати параметри. [Параметри прямого підключення]
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері. Щоб застосувати налаштування, необхідно перезавантажити пристрій.
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit Direct Connection Settings].
4
Встановіть прапорець [Use Direct Connection].
5
Налаштуйте функцію «Пряме підключення» за необхідності.
У разі підключення кількох мобільних пристроїв одночасно необхідно зазначити ідентифікатор SSID та ключ мережі.
Автоматичне припинення підключення
Встановіть прапорець [Terminate Direct Connection Session] і введіть період часу безпосереднього підключення, після якого його буде припинено. Якщо підключається кілька мобільних пристроїв, вони будуть відключені, коли пройде встановлений період часу з моменту останнього підключення.
Змінення IP-адреси для підключення
У полі [IP Address for Direct Connection] введіть будь-яку IP-адресу.
Зазначення ідентифікатора SSID та ключа мережі (у разі підключення кількох мобільних пристроїв одночасно)
За замовчуванням для ідентифікатора SSID та ключа мережі апарата автоматично призначається випадковий рядок символів щоразу під час встановлення безпосереднього підключення.
Щоб зазначити ідентифікатор SSID та ключ мережі вручну, у пункті [Access Point Mode Settings] установіть прапорець [Specify SSID to Use] або [Specify Network Key to Use] і введіть ідентифікатор SSID або ключ мережі, використовуючи однобайтові цифри та літери.
Надання мобільним пристроям дозволу завжди підключатися до апарата
За замовчуванням необхідно використовувати панель керування для переведення апарата в режим очікування, коли потрібно встановити безпосереднє підключення.
Щоб дозволити мобільним пристроям завжди підключатися до апарата, у розділі [Access Point Mode Settings] зазначте ідентифікатор SSID та ключ мережі, а потім установіть прапорець [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] у пункті [Keep Connection Enabled].
6
Клацніть [OK].
7
Перезавантажте апарат. Перезавантаження апарата
Налаштування будуть застосовані.

Перевірка типу підключення апарата до мережі

Якщо апарат не підключено до мережі (дротової або бездротової локальної мережі), перевірте, щоб для типу підключення до мережі було встановлено дротову локальну мережу.
Якщо апарат підключено до мережі, цей параметр не потрібно перевіряти.
1
На панелі керування натисніть [Монітор стану] на екрані [Головний]  . Екран [Головний]
Відобразиться екран [Монітор стану].
2
Натисніть [Інформація про мережу]    [Метод підключення до мережі]  .
Відобразиться екран [Метод підкл. до мережі].
3
Перевірте, що відображається [Дротова локальна мережа].
Якщо для типу підключення встановлено дротову локальну мережу, можна встановити пряме підключення, навіть якщо апарат не підключено до мережі.
Коли відображається [Бездротова лок. мережа] у розділі [Метод підкл. до мережі]
Коли апарат не підключено до бездротової локальної мережі, неможливо встановити пряме підключення. Підключіть апарат до бездротової локальної мережі або змініть тип підключення на дротову локальну мережу.
Підключення до безпроводової локальної мережі
Вибір проводової чи безпроводової локальної мережі
9763-035