Обмеження можливості використання інтерфейсу віддаленого користувача

Інтерфейс віддаленого користувача є зручним засобом керування апаратом із комп’ютера, однак із його використанням пов’язаний ризик отримання сторонніми особами доступу до апарата.
Ви можете налаштувати параметр так, щоб користувачі мали вводити PIN-код (PIN-код для доступу до інтерфейсу віддаленого користувача) під час використання інтерфейсу віддаленого користувача, аби запобігти несанкціонованому доступу сторонніх осіб.
Якщо ви не користуєтесь інтерфейсом віддаленого користувача, рекомендується вимикати цю функцію.

Налаштування PIN-коду для використання інтерфейсу віддаленого користувача

Ви можете обмежити використання інтерфейсу віддаленого користувача лише тими користувачами, які знають PIN-код доступу до цього інтерфейсу.
У цьому розділі описано, як налаштувати параметри за допомогою панелі керування.
Ви також можете налаштувати параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері після встановлення на апараті PIN-коду для доступу до інтерфейсу віддаленого користувача. Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)
Вам необхідно мати права адміністратора.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Параметри керування]    [Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]    [Параметри інтерфейсу віддал. користувача]    [Парам. безп. дост. до інт. відд. корист.]  .
Відобразиться екран [Безпека доступу до ІВК].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Установіть для параметра [Парам. безп. дост. до інт. відд. корист.] значення [Увімк.], введіть PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача та натисніть .
4
Введіть той самий номер і натисніть .
Налаштування будуть застосовані.
У разі ініціалізації [Параметри керування] у меню параметрів
За допомогою меню параметрів на панелі керування можна скинути PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача. [Парам. безп. дост. до інт. відд. корист.]

Вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача

Ви можете вимкнути інтерфейс віддаленого користувача, щоб зменшити ризик несанкціонованого доступу до апарата через мережу.
Налаштуйте відповідні параметри на панелі керування. Ці параметри не можна налаштувати за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері.
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері. Щоб застосувати налаштування, необхідно перезавантажити пристрій.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Параметри керування]    [Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]    [Параметри інтерфейсу віддал. користувача]  .
Відобразиться екран [Парам. інт. відд. кор.].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Натисніть [Використ. інтерфейс віддал. користувача]    [Вимк.]  .
4
Перезавантажте апарат. Перезавантаження апарата
Налаштування будуть застосовані.
9763-045