Текст або зображення розмиті

Усуньте неполадки, виконавши наведені нижче перевірки.

Крок 1. Перевірка паперу

Чи використовується правильний папір?
Перевірте, чи папір в апараті придатний до використання, і за потреби замініть його на папір із належними характеристиками.
Придатний для використання папір
Завантаження паперу

Крок 2. Перевірка середовища використання апарата

Чи використовується апарат у середовищі з низькою вологістю?
Щоб вирішити цю проблему, спробуйте встановити для параметра [Режим низької вологості] значення [Режим 1]. Якщо цей режим не допомагає, спробуйте вибрати значення [Режим 2], а потім [Режим 3].
Екран [Головний] на панелі керування [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]    [Режим низької вологості]   виберіть режим 
* Увімкнення цього параметра значення у вологому середовищі може знизити насиченість або яскравість друку.
Чи апарат використовується у вологому середовищі?
Спробуйте вирішити цю проблему, вибравши для параметра [Режим високої вологості] значення [Увімк.].
Екран [Головний] на панелі керування  [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]    [Режим високої вологості]    [Увімк.]  
* Якщо вибрати значення [Увімк.], у середовищі з високою вологістю зображення та текст можуть розмиватися.
Чи використовується апарат у середовищі, де можливі різкі перепади температури?
Через різкі зміни температури може утворюватися конденсат, що здатен призводити до друку тьмяного або розмитого зображення. Якщо продовжити використання апарата за цих умов, може заминатися папір, виникати дефекти друку, несправності та інші проблеми. Дайте апарату пристосуватися до температури та вологості навколишнього середовища протягом принаймні 2 годин перед використанням.

Крок 3. Перевірка параметрів спеціальної обробки

Чи ввімкнено параметр [Виправити розмите зобр.]?
Якщо установити для параметра [Виправити розмите зобр.] значення [Режим 1]. Якість друку може покращитися. Якщо це не дає результату, виберіть [Режим 2].
Екран [Головний] на панелі керування  [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]    [Виправити розмите зобр.]   [Режим 1] або [Режим 2]  
9763-06W