Jak ovládat ovládací panel

Pomocí tlačítek na ovládacím panelu můžete nastavit různé funkce a zkontrolovat nastavení.

Posouvání obrazovky

Když se na obrazovce objeví posuvník, znamená to, že jsou k dispozici položky nebo informace, které nelze na obrazovce zcela zobrazit. Použijte  nebo pro posun po obrazovce v požadovaném směru. Aktuálně vybraná položka je obrácena.

Přesun na další nebo předchozí obrazovku

Na další obrazovku se můžete přesunout stisknutím tlačítka  nebo . Na předchozí obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka nebo .

Potvrzení vybrané položky

Pro potvrzení vybrané položky stiskněte .

Použití posuvníku pro nastavení hodnot

Pro úpravu hodnoty stiskněte  nebo .
99LK-023