Názvy součástí a jejich funkce

Přední strana
Při provozu zařízení zkontrolujte tyto díly na přední straně.
Přední strana
Pomocí ovládacího panelu můžete zařízení ovládat a konfigurovat nastavení.
Ovládací panel
Vložte papír do zásuvky na papír.
Zásuvka na papír
Zadní strana
Při instalaci a připojování zařízení a při odstraňování zaseknutého papíru zkontrolujte zadní součásti.
Zadní strana
99LK-004