Přední strana

Kryt toneru

Tento kryt toneru otevřete při výměně tonerové kazety.
Výměna tonerové kazety

Ovládací panel

K ovládání zařízení a potvrzení operací a stavu použijte displej a tlačítka. Ovládací panel

Vypínač

Zapíná a vypíná napájení zařízení. Zapnutí/vypnutí napájení zařízení

Zásuvka na papír

Do zásuvky na papír vložte papír, který obvykle používáte. Zásuvka na papír

Zarážka papíru

Otevřením zarážky papíru zabráníte vypadávání papíru mimo výstupní přihrádku.

Větrací otvory

Vzduch uvnitř zařízení se uvolňuje ventilačními štěrbinami, aby se ochladil vnitřek zařízení.
Nepokládejte předměty vedle ventilačních štěrbin, protože by to mohlo zabránit ventilaci.

Výstupní přihrádka

Do výstupní přihrádky se vysouvá potištěný papír.

Přední kryt

Pokud vkládáte papír do zásuvky na papír, otevřete přední kryt.
Abyste zajistili efektivní používání zařízení, pravidelně čistěte povrch.
Čištění povrchu zařízení
99LK-005