Použitelný papír

Dále jsou uvedeny velikosti a typy papíru, které lze používat v zařízení.
Při manipulaci a skladování papíru je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem

Použitelné velikosti papíru

: Použitelné    : Nepoužitelné
Velikost papíru
Zásuvka na papír
Automatický oboustranný tisk *1
A4 *1*2
B5 *1
A5 *1 *3
A6
Legal (LGL) *1
Letter (LTR) *1*2
Statement (STMT) *1
Executive (EXEC)
Oficio *1
Oficio (Brazílie) *1
Oficio (Mexiko) *1
Letter (Government) *1
Legal (Government) *1
Foolscap/Folio *1
Foolscap (Austrálie) *1
Legal (Indie)
3x5inch
Obálka č. 10 (COM10)
Obálka Monarch
Obálka C5
Obálka DL
Uživatelská velikost papíru
*4
*5
*1 Automaticky tiskne na obě strany bez nutnosti opětovného vkládání papíru.
*2 Umožňuje tisk hlášení a seznamů.
*3 Umožňuje vložení papíru v orientaci na výšku nebo šířku.
*4 Můžete používat vlastní velikost od 76,0 mm x 127,0 mm do 216,0 mm x 356,0 mm.
*5 Můžete používat vlastní velikost od 210,0 mm x 279,0 mm do 216,0 mm x 356,0 mm.

Použitelné typy papíru

Můžete používat bezchlorový papír.
: Použitelné    : Nepoužitelné
Typ papíru
Hmotnost papíru
Zásuvka na papír
Automatický oboustranný tisk *1
Tenký 1 *1
60 g/m²
Běžný 1 *1*2
61 g/m² až 70 g/m²
Běžný 2 *1*2
71 g/m² až 89 g/m²
Běžný 3 *1*2
90 g/m² až 105 g/m²
Silný 1
106 g/m² až 120 g/m²
Silný 2
121 g/m² až 163 g/m²
Recyklovaný 1 *1*2
61 g/m² až 70 g/m²
Recyklovaný 2 *1*2
71 g/m² až 89 g/m²
Štítky
Barevný *1*2
61 g/m² až 70 g/m²
Hlavičkový 1
61 g/m² až 70 g/m²
Hlavičkový 2
71 g/m² až 89 g/m²
Hlavičkový 3
90 g/m² až 105 g/m²
Hlavičkový 4
106 g/m² až 120 g/m²
Hlavičkový 5
121 g/m² až 163 g/m²
Klížený 1
60 g/m² až 104 g/m²
Klížený 2
105 g/m² až 163 g/m²
Obálka
*1 Automaticky tiskne na obě strany bez nutnosti opětovného vkládání papíru.
*2 Umožňuje tisk hlášení a seznamů.

Nepoužitelný papír

Před tiskem zkontrolujte, zda je používaný papír vhodný. Nepoužívejte následující typy papíru, protože mohou způsobit zaseknutí papíru nebo chyby tisku:
Pomačkaný, shrnutý, zvlněný, roztržený nebo zvlhlý papír*1
Tenký slaměný papír, velmi tenký papír, hrubý papír, lesklý papír
Papír s lepidlem nebo jiným lepidlem nebo papír se štítky, jehož zadní stranu lze snadno odlepit.
Papír potištěný tiskárnou s termickým přenosem, zadní strana papíru potištěná tiskárnou s termickým přenosem
*1 Při tisku na vlhký papír může z výstupní oblasti vycházet pára nebo na výstupní části ulpívat kapky vody, což však neznamená závadu. Je to proto, že voda obsažená v papíru se odpařuje vlivem tepla, které vzniká při fixaci toneru na papír. K tomu dochází spíše při nízké teplotě v místnosti.
99LK-009