Nastavení data a času

Nastavte datum a čas zařízení. Zde nastavené datum a čas se používají jako reference pro funkce, které používají informace o datu a času, a je proto nutné zadat tyto hodnoty přesně.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Možnosti] a nakonfigurujte nastavení. [Nastavení časovače/energie]
1
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na položku [Nastavení časovače] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení časovače].
4
Zadejte aktuální datum a čas.
5
Nastavte časové pásmo v souladu s regionem, kde je zařízení používáno.
Komunikace přes internet je založena na správném nastavení času UTC (koordinovaný univerzální čas). Čas UTC je koordinovaný univerzální čas, který představuje standard pro všechny části světa. Čas se liší podle toho, v jaké zemi či regionu se zařízení používá.
6
Podle potřeby nastavte režim letního času.
Pokud se zařízení nachází v zemi nebo regionu s letním časem, zaškrtněte políčko [Použít letní čas] a poté nastavte datum jeho zahájení a ukončení.
7
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení se použijí.
8
Odhlaste se od vzdáleného uživatelského rozhraní.
99LK-04C