Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní

Když se přihlásíte do vzdáleného uživatelského rozhraní, zobrazí se stránka portálu (domovská stránka vzdáleného uživatelské rozhraní). Odsud můžete kontrolovat provozní stav zařízení, zobrazovat různé informace a měnit nastavení pomocí operací s tlačítky.
[Název zařízení]
Zobrazí název zařízení nastavený v položce [Nastavení/Uložení] [Správa zařízení] [Nastavení informací o zařízení].
[Název produktu]/[Product Name (Serial Number):]
Zobrazí produktový název zařízení.
V závislosti na modelu může být též zobrazeno výrobní číslo.
[Umístění]
Zobrazí umístění instalace nastavené v položce [Nastavení/Uložení] [Správa zařízení] [Nastavení informací o zařízení].
[Přihlásit uživatele]
Zobrazí informace o přihlášeném uživateli.
[Odhlásit]
Dojde k vašemu odhlášení ze vzdáleného uživatelského rozhraní a zobrazení přihlašovací obrazovky.
[Language]
Zobrazovací jazyk vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit.
* Zobrazovací jazyk počítače a vzdáleného uživatelského rozhraní musí být stejný. Pokud nejsou zobrazovací jazyky stejné, zadané informace se nemusí zobrazit správně nebo nebudete moci odkazovat na složku, server nebo jiné zadané místo určení.
[Poslat správci systému]
Vytvoří e-mail pro správce uvedeného v položce [Nastavení/Uložení] [Správa uživatelů] [Informace správce systému].
[Poslední aktualizace]
Zobrazí datum a čas, kdy byly naposledy aktualizovány informace zobrazené na stránce portálu.
Kliknutím na tlačítko [] napravo od data a času je aktualizujete.
[Základní informace o zařízení]
Zobrazí aktuální stav a informace o chybách přístroje.
Když dojde k chybě, zobrazí odkaz na obrazovku s informacemi o chybě.
[Informace o spotřebním materiálu]
Zobrazí informace o zdroji papíru a zbývajícím množství toneru v tonerové kazetě.
Kliknutím na položku [Ověřte podrobnosti o spotřebním materiálu] zobrazíte název tonerové kazety.
[Odkazy podpory]
Zobrazí odkaz na informace o podpoře pro toto zařízení, který je nastaven v položce [Nastavení/Uložení] [Licence/Jiná] [Odkazy podpory].
[Monitor stavu/Zrušit]
Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte obrazovku [Monitor stavu/Zrušit].
Odsud můžete zkontrolovat stav a protokoly funkce, provozní stav zařízení a informace o chybách. Kontrola využití a protokolů pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
[Nastavení/Uložení]
Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte obrazovku [Nastavení/Uložení].
Pokud jste přihlášeni pomocí režimu správce systému, můžete změnit všechna nastavení a provádět operace, jako je ukládání a import dat.
Položky, které lze nastavit na obrazovce [Nastavení/Uložení], jsou téměř stejné jako na ovládacím panelu, ale některé položky lze nastavit pouze pomocí ovládacího panelu nebo vzdáleného uživatelského rozhraní. Položky nabídky nastavení
V závislosti na položce může být nezbytné restartovat zařízení, aby se nastavení použila. Pokud je nutný restart, zobrazí se v horní části obrazovky zpráva.
99LK-04H