Položky nabídky nastavení

V této části se popisuje, jaké položky jsou k dispozici v nabídce nastavení po stisknutí možnosti [Nabídka] na obrazovce [Domů] ovládacího panelu.
Z nabídky nastavení můžete spouštět funkce a upravovat nastavení s ohledem na pracovní prostředí zařízení nebo jeho použití.
Pro zobrazení nebo změnu některých nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora. Vezměte na vědomí, že může být nutné restartovat zařízení, aby se změny projevily.

Viz též

Pokud se objeví přihlašovací obrazovka
Pokud je nastaveno ID správce systému, může se při výběru určitých položek zobrazit přihlašovací obrazovka. Jakmile zadáte požadované údaje a proběhne ověření vašeho přihlášení, můžete zobrazovat nebo měnit nastavení.
Přihlášení k zařízení
Pokud je nutné restartovat zařízení
Po změně nastavení restartujte zařízení.
Restartování zařízení
Nastavení nezahrnutá do nabídek
Položky nastavení papíru se zobrazí po stisknutí možnosti [Nastavení papíru] na obrazovce [Nabídka].
Zadání velikosti a typu papíru
Konfigurace nastavení ze vzdáleného uživatelského rozhraní
Položky nabídky nastavení lze zadat také z počítače pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní. Ve vzdáleném uživatelském rozhraní zadejte nastavení z části [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
Položky, které lze zadat v části [Nastavení/Uložení] ve vzdáleném UR, jsou téměř identické s položkami v nabídce nastavení ovládacího panelu. Existují ale také položky, které lze nastavit pouze z ovládacího panelu nebo pouze ze vzdáleného UR. Vezměte na vědomí, že některé názvy položek ve vzdáleném uživatelském rozhraní se mohou lišit.
Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)
Kontrola nastavení
Aktuální nastavení můžete zkontrolovat tak, že si seznam těchto nastavení vytisknete.
Tisk a zobrazení hlášení a seznamů
99LK-04X