Zobrazení stavu a protokolu tiskové úlohy

Procesy, které zařízení zpracovává, včetně tisku, jsou spravovány jako úlohy. Kontrolou stavu a protokolu úloh můžete zjistit, zda byla tisková úloha provedena správně a příčinu vzniklých chyb.
* Pokud je protokol nastaven tak, aby se nezobrazoval, můžete zkontrolovat výhradně stav tiskové úlohy. [Zobrazit výpis úloh]
V této části se popisuje, jak zobrazit tyto informace pomocí ovládacího panelu.
Tuto informaci můžete také zkontrolovat pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače. Kontrola využití a protokolů pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Monitor stavu] na obrazovce [Domů] . Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Monitor stavu].
2
Vyberte [Tisknout úlohu] a stiskněte tlačítko .
3
Zkontrolujte stav tiskové úlohy a protokol.
Zobrazení stavu tiskové úlohy
1
Vyberte [Stav úlohy] a stiskněte tlačítko .
2
Vyberte úlohu, jejíž podrobnosti chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko .
Podrobnosti úlohy jsou zobrazeny.
3
Zobrazení názvu souboru, uživatelského jména a dalších informací.
V závislosti na typu použitých znaků se název souboru a uživatelské jméno nemusí zobrazit správně.
Zobrazení protokolu tiskové úlohy
1
Vyberte [Výpis úloh] a stiskněte tlačítko .
2
Vyberte úlohu, jejíž podrobnosti chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko .
Podrobnosti úlohy jsou zobrazeny.
3
Zobrazení názvu souboru, uživatelského jména a dalších informací.
V závislosti na typu použitých znaků se název souboru a uživatelské jméno nemusí zobrazit správně.
Pokud se v protokolu tiskových úloh zobrazí informace o chybách
Tisk byl zrušen nebo došlo k chybě.
Pokud se zobrazí trojmístné číslo začínající znakem „#“ (kód chyby), můžete pomocí kódu chyby zkontrolovat příčinu a řešení. Zobrazí se chybový kód
99LK-032