Korzystając z Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) zawiera informacje o wszystkich funkcjach urządzenia i specyfikacjach oraz o tym, jak konserwować urządzenie.
Podręcznik użytkownika możesz użyć, aby znaleźć przydatne informacje dzięki treściom i funkcji wyszukiwania.
* Kliknij [] lub [] w górnej części ekranu, aby przełączać się między wyświetlaniem zawartości i wyszukiwanych słów kluczowych.
Podręcznik użytkownika zawiera opis różnych funkcji wszystkich serii modeli, w tym urządzenia. Możesz wyświetlić tabelę wskazującą, jakie funkcje i opcje są obsługiwane dla każdego modelu. Obsługiwane funkcje

Ekrany i ilustracje

W Podręcznik użytkownika, jeśli nie podano inaczej, na ekranach i w ilustracjach użyto następujących elementów.
Model
LBP122dw
Kasety z tonerem
Canon Cartridge 071
System operacyjny komputera
Windows 10
macOS 11
Ekrany mogą różnić się w zależności od modelu.
Operacje i ekrany mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.
Ekrany mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji sterowników i oprogramowania.

Symbole

Ostrzeżenia i przestrogi są także wymienione w Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostarczonych razem z urządzeniem. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Podręczniki dotyczące urządzenia
Wskazuje ostrzeżenia dotyczące czynności, których niepoprawne wykonanie może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
Wskazuje środek ostrożności zapobiegający ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, innego niż awaria produktu wynikająca z niewłaściwego użytkowania. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.
Wskazuje ważne wymagania i ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, a także środki ostrożności, których należy przestrzegać. Zapoznaj się z tymi informacjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania, usterek lub szkód materialnych spowodowanych niewłaściwą obsługą.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.

Wyświetlanie klawiszy i przycisków

Klawisze panelu sterowania i przyciski wyświetlane na ekranie są opisane w następujący sposób:
Przyciski na panelu sterowania
Wyświetlane jako ikony.
Przykład: Przycisk Wstecz
Przyciski wyświetlane na panelu sterowania i ekranie komputera
Ujęte w nawiasy kwadratowe [ ].
Przykład:
[Menu]
[Anuluj] [Tak]
[Ustawienia aktyw.]

Funkcja wyszukiwania

1
Kliknij [] znajdujący się w górnej części ekranu.
Pole wprowadzania szukanego słowa kluczowego jest wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.
2
Wprowadź słowo kluczowe, a następnie kliknij [] lub naciśnij klawisz [Enter] na komputerze.
Aby wyszukać strony, które zawierają wszystkie słowa kluczowe, oddziel wiele słów kluczowych spacjami.
Ujmij słowa kluczowe w podwójny cudzysłów ("), aby wyszukać strony, które zawierają tylko pełne dopasowania, łącznie ze spacjami.
3
Kliknij wynik wyszukiwania, aby wyświetlić stronę.
Kliknij [], aby pokazać lub ukryć wyniki wyszukiwania.
Kliknij [], aby wyświetlić zawartość.

Środowisko robocze

Podręcznik użytkownika można wyświetlać w następujących środowiskach operacyjnych:
Windows
Internet Explorer 9 lub nowsze
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
*1 Dostępne tylko podczas przeglądania strony z podręcznikami online.
99R1-08F