Identyfikator i kod PIN menedżera systemu

Urządzenie posiada tryb menedżera systemu, w którym można przeglądać i zmieniać ważne ustawienia.
Po ustawieniu identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu tylko użytkownicy, którzy znają te informacje, mogą zalogować się do trybu menedżera systemu.
Domyślnie identyfikator menedżera systemu i kod PIN menedżera systemu nie są ustawione.
Tryb menedżera systemu jest wyłączony, dzięki czemu każdy może zobaczyć i zmienić ważne ustawienia. Ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu, aby chronić te informacje i umożliwić dostęp do nich tylko wybranym administratorom.
Szczegółowe informacje o tym, jak zmienić i ustawić identyfikator oraz kod PIN menedżera systemu, znajdziesz poniżej:
Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
99R1-002