Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora

Aby utworzyć konto administratora, ustaw identyfikator oraz kod PIN menedżera systemu.
Dzięki utworzeniu konta administratora tylko użytkownicy, którzy znają te dane, mogą zalogować się w trybie menedżera systemu, aby przeglądać i zmieniać ważne ustawienia. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Po ustawieniu identyfikatora oraz kodu PIN menedżera systemu możesz również skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania]  [Zarządzanie użytkownikami] [Ust. informacji o menedżerze systemu] .
Zostanie wyświetlony ekran [Ust. inf. o men. sys.].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź aktualnie ustawiony identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] .
3
Naciśnij [ID i PIN menedżera systemu]  wprowadź identyfikator menedżera systemu .
Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić identyfikatora menedżera systemu składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
4
Wprowadź kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij .
Określ dowolną liczbę różną od „7654321”. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
5
Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij .
Ustawienia zostały zastosowane.
Nie zapomnij identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu. Jeśli zapomnisz swojego identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Jeśli problem nadal występuje
Ustawianie informacji o zarządzającym systemem
Na ekranie [Ust. inf. o men. sys.] naciśnij [Nazwa menedżera systemu], aby ustawić nazwę menedżera systemu.
Adres e-mail i inne informacje dotyczące menedżera systemu można również skonfigurować za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Ustawione informacje są wyświetlane w sekcji [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o urządzeniu] zdalnego interfejsu użytkownika. Sprawdzanie zużycia i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika
Ustawiony adres e-mail staje się miejscem docelowym, które wybiera się przez kliknięcie na [Wiadomość do menedżera systemu] na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
Usuwanie ustawień identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu
Usuń wprowadzone wartości identyfikatora menedżera systemu i kodu PIN, a następnie kliknij na [Zastosuj] pozostawiając puste pola.
99R1-03J