Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika możesz korzystać z przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzić stan działania urządzenia i zmienić jego ustawienia. Możesz zdalnie zarządzać urządzeniem i efektywnie wykonywać czasochłonne ustawienia i rejestrację na swoim komputerze.
Zdalny interfejs użytkownika posiada dwa następujące tryby. Funkcje dostępne za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika różnią się w zależności od trybu, w którym się zalogowałeś.
Tryb menedżera systemu
Możesz korzystać z wszystkich funkcji zdalnego interfejsu użytkownika.
Tryb ogólnego użytkownika
Możesz monitorować użycie, przeglądać dzienniki, anulować drukowanie i zmienić niektóre ustawienia.

Patrz również

Zaleca się skonfigurowanie poniższych funkcji, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu zdalnego interfejsu użytkownika przez osoby trzecie:
Identyfikator menedżera systemu
Ustaw identyfikator menedżera systemu, który jest wyłącznym kontem administratora, tak aby tylko użytkownicy posiadający ten identyfikator mogli logować się do trybu menedżera systemu.
Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika
Skonfiguruj to ustawienie tak, aby wymagało wprowadzenia kodu PIN podczas logowania do zdalnego interfejsu użytkownika, aby tylko użytkownicy posiadający kod PIN mogli z niego korzystać.
Ustawianie kodu PIN do użycia w zdalnym interfejsie użytkownika
99R1-04E