Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego

Urządzenie obsługuje wtyczkę Mopria®, która jest wspierana przez różnych producentów.
Mopria® umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji, np. na smartfonie lub urządzeniu wyposażonym w system Chrome OS, bez konieczności instalowania dedykowanej wtyczki Canon.
Drukowanie z urządzeń przenośnych może być łatwe i wygodne, ale może też prowadzić do wycieku informacji. Możesz także zablokować możliwość korzystania z Mopria®.
Skonfiguruj te ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania tego ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Mopria] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień Mopria].
4
Wyczyść pole wyboru [Użyj Mopria], a następnie kliknij na [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
5
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Gdy ustawienia Mopria® są włączone, włączone są również następujące ustawienia sieciowe:
mDNS (IPv4) [Ustawienia mDNS]
mDNS (IPv6) [Ustawienia mDNS]
99R1-046