Zabezpieczenia

Urządzenie to jest urządzeniem informacyjnym, które wykorzystuje funkcje komunikacyjne i obsługuje różne dane. Dlatego ważne jest, aby zapewnić środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi podczas używania urządzenia w środowisku sieciowym oraz środki chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wyciek informacji.
Jest ono wyposażone w różne funkcje i ustawienia, aby zmniejszyć te zagrożenia i podatności. Aby zapewnić jego bezpieczniejszą pracę, skonfiguruj ustawienia i stosuj je odpowiednio do Twojego środowiska użytkowania i warunków.
Tworzenie systemu administratora
Do zarządzania urządzeniem i konfigurowania ustawień użyj konta administratora. Obsługuj urządzenie za pomocą systemu, w którym tylko określony administrator (administratorzy) zna identyfikator i kod PIN.
Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
Ustawienia sieciowe
Zastosowanie ustawień bezpieczeństwa sieciowego zgodnie ze środowiskiem użytkowania może zmniejszyć zagrożenie nieautoryzowanym dostępem i podsłuchiwaniem.
Ochrona sieci
Zarządzanie stanem wykorzystania
Użycie kodu PIN i ustawienie ograniczeń użytkowania może zapobiec nieautoryzowanemu użyciu zdalnego interfejsu użytkownika. Implementacja środków, które obejmują operacje w zależności od stanu wykorzystania urządzenia, może poprawić bezpieczeństwo.
Zapobieganie wyciekowi informacji
Zapobieganie nieupoważnionemu wykorzystaniu
99R1-03H