Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD

Wybierz, czy podczas drukowania dokumentów z komputera urządzenie ma korzystać z któregoś z poniższych protokołów.
Zaleca się wyłączenie wszystkich protokołów, których nie będziesz używać.
Podczas korzystania z LPD lub RAW możesz skonfigurować czas, po którym anulowany zostanie odbiór danych drukowania.
LPD
Protokół ten nie jest zależny od sprzętu, systemu operacyjnego czy innej platformy. Jest on powszechnie używany w środowiskach sieciowych TCP/IP.
RAW
Jest to zastrzeżony dla systemu Windows protokół typów danych drukowania. Jest on standardowo używany w środowisku Windows.
WSD
Protokół ten umożliwia automatyczne wykrywanie drukarek podłączonych do sieci w środowisku Windows.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia TCP/IP]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Skonfiguruj LPD, RAW lub WSD.
W przypadku konfigurowania LPD
W przypadku konfigurowania RAW
W przypadku konfigurowania WSD
5
Kliknij [OK].
6
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
Dodawanie urządzenia sieciowego WSD
Kliknij [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery] [Dodaj drukarkę lub skaner], a następnie wykonaj operacje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Szczegóły dotyczące instalowania sterownika przez sieć WSD znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
Zmiana numeru portu
Aby zmienić numer portu dla każdego protokołu, zobacz poniżej:
Zmiana numeru portu
99R1-048