[Ustawienia wydruku]

Zdefiniuj ustawienia dla drukowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Autom. usuwaj zawieszone zadania]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Ogólne] [Ustawienia wydruku]
Określ, czy zadanie drukowania ma być automatycznie usuwane, gdy wystąpi błąd i drukowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli określisz automatyczne usuwanie, możesz także określić czas, po jakim zadanie zostanie usunięte.
[Wyłącz]
[Wł.]
Od 0 do 5 do 240 (min)
99R1-05H