[Zarządzanie urządzeniem]

Określ i zarządzaj ustawieniami informacji i operacji związanych ze sprzętem urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia informacji o urządzeniu]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Określ nazwę, która będzie identyfikować urządzenie i miejsce instalacji.
Podane tu informacje pojawiają się na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
[Nazwa urządzenia]
[Położenie]

[Wybierz kraj/region]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Wybór kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie. Ustawienie domyślne może się różnić w zależności od ustawienia wybranego podczas wstępnego uruchomienia.
* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Wybierz kraj/region] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.
[Austria (AT)]
[Białoruś (BY)]
[Belgia (BE)]
[Czechy (CZ)]
[Dania (DK)]
[Egipt (EG)]
[Finlandia (FI)]
[Francja (FR)]
[Niemcy (DE)]
[Wielka Brytania (GB)]
[Grecja (GR)]
[Węgry (HU)]
[Irlandia (IE)]
[Włochy (IT)]
[Jordania (JO)]
[Luksemburg (LU)]
[Holandia (NL)]
[Norwegia (NO)]
[Polska (PL)]
[Portugalia (PT)]
[Rosja (RU)]
[Arabia Saudyjska (SA)]
[Słowenia (SI)]
[RPA (ZA)]
[Hiszpania (ES)]
[Szwecja (SE)]
[Szwajcaria (CH)]
[Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)]
[Ukraina (UA)]
[Inne]

[Wyświetlanie rejestru zadań]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Określ, czy na ekranie monitora stanu pokazywane będą dzienniki dla drukowania.
Ekran [Monitor stanu]
Sprawdzanie zużycia i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika
[Wyłącz]
[Włącz]

[Wyśw. inf.o mat.eksp. (ZIU/Toner Status)]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Określ, czy w oknie stanu tonera i zdalnego interfejsu użytkownika wyświetlany jest przycisk umożliwiający dostęp do stron umożliwiających zakup kaset z tonerem. Możesz również określić, czy ma być używane okno stanu tonera.
Określ, czy przycisk ma być wyświetlany w zdalnym interfejsie użytkownika w [Wyśw. przyc. zakupu kupow. ekspl. (ZIU)].
Określ, czy okno stanu tonera ma być używane w [Toner Status] w [Ustawienia Toner Status].
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji okna stanu tonera, wybierz [Wyś.przyc.kupow.mat.ek] w [Ustawienia Toner Status], aby określić, czy ma być wyświetlany przycisk.
Okno stanu tonera wysyła powiadomienie o pozostałej ilości tonera w urządzeniu do komputera, na którym jest zainstalowane to narzędzie. Pobierz aplikację Toner Status z witryny internetowej firmy Canon dla danego kraju/regionu i zainstaluj ją na swoim komputerze.
https://global.canon/en/support/
* Jeśli do urządzenia dołączona jest płyta CD-ROM lub DVD-ROM, możesz jej również użyć do zainstalowania monitora stanu toneru.
[Wyśw. przyc. zakupu kupow. ekspl. (ZIU)]
[Wyłącz]
[Włącz]
[Ustawienia Toner Status]
[Wyłącz]
[Włącz]
[Wyś.przyc.kupow.mat.ek]
[Wyłącz]
[Włącz]

[Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Określ, czy po załadowaniu szuflady na papier do urządzenia ma być wyświetlany ekran powiadamiania o sprawdzeniu ustawień papieru. Ładowanie papieru do szuflady na papier
[Wyłącz]
[Włącz]

[Canon Genuine Mode]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie urządzeniem]
Określ, czy przełączyć w tryb Canon Genuine Mode.
Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.
To ustawienie może zmienić przedstawiciel serwisu firmy Canon. Jeśli to ustawienie nie jest wyświetlane, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
[Wyłącz]
[Włącz]
99R1-05S