[Interfejs zewnętrzny]

Określ ustawienia dla połączenia USB.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia USB]

[Menu] [Ustawienia] [Interfejs zewnętrzny]
Wybierz, czy do połączenia z komputerem ma być używany port USB. Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB
[Użyj jako urządzenia USB]
[Wyłącz]
[Włącz]
99R1-055