Nie można przełączyć na bezprzewodową sieć LAN

Użyj ustawień sieciowych, aby przełączyć się z przewodowego połączenia z siecią LAN na połączenie z bezprzewodową siecią LAN.
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia]  [Sieć]  [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN] .
Zostanie wyświetlony ekran [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Bezprzewodowa sieć LAN] .
Wyświetlony zostanie komunikat [Ustawienia aktyw.].
4
Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
5
Zainstaluj sterownik na komputerze, który będzie wykorzystywał urządzenie.
Podczas przełączania urządzenia z przewodowego połączenia z siecią LAN na połączenie z bezprzewodową siecią LAN należy odinstalować wszystkie zainstalowane sterowniki, a następnie zainstalować je ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
99R1-07J