Wydruki są wyblakłe

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzenie papieru i kasety z tonerem

Czy używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier
Ładowanie papieru
Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. Określanie formatu i typu papieru
Czy wydrukowany toner łuszczy się w zależności od rodzaju papieru lub środowiska użytkowania?
Jeśli tak, ustawienie [Polepszenie utrwalania] na [Tryb 1] może poprawić sytuację. Jeśli to nie zadziała, wybierz [Tryb 2].
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Menu] [Regulacja/konserwacja] [Regulacja jakości obrazu] [Przetwarzanie specjalne] [Polepszenie utrwalania] [Tryb 1] lub [Tryb 2]
* Gdy to ustawienie jest włączone, w niezadrukowanych miejscach mogą pojawiać się widma.
Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?
Części wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec uszkodzeniu. Jeśli wystąpi ten objaw, zaleca się wymianę kasety z tonerem niezależnie od pozostałej ilości tonera lub wyświetlanych komunikatów. Wymiana zasobnika z tonerem
* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu.

Krok 2: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?
Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Dalsze użytkowanie urządzenia w tych warunkach może prowadzić do zacięcia papieru, wad wydruku, usterek lub innych problemów. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i poziomu wilgotności otoczenia, przed jego użyciem odczekaj co najmniej 2 godziny.
Czy urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na silny wiatr, np. od klimatyzatora?
Jeśli tak, wyreguluj kierunek powietrza i głośność klimatyzatora.
Jeśli to nie zadziała, ustawienie [Przełącz metodę podawania papieru] na [Priorytet drukowanej strony] może poprawić sytuację.
[Główny] na panelu sterowania [Menu] [Ustawienia funkcji] [Ogólne] [Ustawienia podawania papieru] [Przełącz metodę podawania papieru]  [Szuflada 1]  [Priorytet drukowanej strony]
* Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony], prędkość drukowania w przypadku drukowania jednostronnego zostanie zmniejszona.

Krok 3: Sprawdzenie ustawienia przetwarzania specjalnego

Czy włączone jest [Przetwarzanie specjalne]?
Jeśli tak jest, ustawienie [Przetwarzanie specjalne] niżej na [Wyłącz] może poprawić sytuację. [Przetwarzanie specjalne]
[Zredukuj przywier. pap. wydr.]
[Tryb redukcji przywierania kopert]
[Poprawianie zwiniętego papieru]
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Menu] [Regulacja/konserwacja] [Regulacja jakości obrazu] [Przetwarzanie specjalne]
99R1-06Y