Používanie ovládacieho panela

Pomocou ovládacieho panela zmeňte nastavenia zariadenia a pripojte sa k mobilnému zariadeniu.
Hlavné pokyny
Pozrite sa, ako môžete používať tlačidlá a zobrazené položky na ovládacom paneli, ako môžete zadávať text a ako môžete zobraziť rôzne obrazovky.
Obrazovky zobrazené na ovládacom paneli
Ovládanie ovládacieho panela
Zadávanie znakov
99R4-01Y