Ovládanie ovládacieho panela

Pomocou tlačidiel na ovládacom paneli nastavíte rôzne funkcie a skontrolujte nastavenia.

Prechádzanie obrazovkou

Keď sa na obrazovke zobrazí posúvač, znamená to, že sú k dispozícii položky alebo informácie, ktoré sa na obrazovke nemôžu zobraziť kompletne. Pomocou tlačidiel  alebo posúvajte obrazovku v smere zatlačenia. Aktuálne vybratá položka je invertovaná.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku

Ak chcete prejsť na ďalšiu obrazovku, stlačte obrazovku  alebo . Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, stlačte tlačidlo alebo .

Potvrdenie vybranej položky

Na potvrdenie vybranej položky stlačte tlačidlo .

Použitie posúvača na nastavenie hodnôt

Ak chcete upraviť hodnotu, stlačte tlačidlo  alebo .
99R4-023