Orientácia pri vkladaní hlavičkového papiera

Pri vkladaní hlavičkového papiera dávajte pozor na jeho orientáciu a na to, ktorá strana smeruje nahor.
V predvolenom nastavení sa orientácia papiera a strana, na ktorú sa má tlačiť, líšia v závislosti od toho, či chcete tlačiť na jednu alebo obe strany.
Všeobecný postup vkladania papiera:
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
Nastavenia môžete nakonfigurovať tak, aby sa orientácia papiera a strana, na ktorú sa má tlačiť, nemenili v závislosti od toho, či chcete tlačiť na jednu alebo obe strany. Keď je toto nastavenie nakonfigurované, vložte papier postupom ako pri obojstrannej tlači. [Prepnúť spôsob podávania papiera]

Tlač na jednu stranu hlavičkového papiera

Vložte papier stranou s logom (stranou, na ktorú sa má tlačiť) smerom nahor.
Papier s logami v orientácii na výšku
Papier s logami v orientácii na šírku


Tlač na obe strany papiera s logom

Vložte papier stranou s logom (strana, ktorá sa má tlačiť ako prvá) smerom nadol.
Papier s logami v orientácii na výšku
Papier s logami v orientácii na šírku
99R4-029