Zvýšenie efektívnosti operácií

Údaje môžete tlačiť aj v takom prostredí, v ktorom nie je možné použiť počítač.
Tlač údajov bez použitia počítača
Počas používania aplikácie môžete z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu tlačiť údaje. Toto zariadenie podporuje priame pripojenie, čo umožňuje jednoduché nastavenie pripojenia bez potreby používania smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Prepojenie s mobilnými zariadeniam a integrácia s cloudovou službou
Prostredníctvom služby dopĺňania toneru vám budú pred vyčerpaním existujúcich tonerových kaziet automaticky doručené nové tonerové kazety.
* Na používanie služby dopĺňania toneru je nevyhnutná predchádzajúca registráciu u vybraných predajcov. Táto služba je dostupná len v niektorých krajinách.
99R4-00S