Odporúčané funkcie

V tejto časti sú opísané odporúčané funkcie, ktoré môžu byť užitočné pre váš účel a môžu vám pomôcť pri riešení problémov, napríklad pri šetrení papiera a elektriny a vylepšovaní operácií.
99R4-00L