Používanie vyhradenej aplikácie na tlač (Canon PRINT Business)

Na tlač môžete použiť vyhradenú aplikáciu spoločnosti Canon Canon PRINT Business.
Kompatibilné operačné systémy a lokalita na stiahnutie
Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon.
https://global.canon/gomp/
Používanie
Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu. Pripojenie mobilného zariadenia k zariadeniu
Zaregistrujte zariadenie do aplikácie Canon PRINT Business.
Keď pripojíte mobilné zariadenie k zariadeniu prostredníctvom siete LAN, na registráciu zariadenia do aplikácie Canon PRINT Business sa vyžaduje IP adresa zariadenia.
IP adresu môžete zobraziť pomocou položky [Ponuka] na ovládacom paneli  [Mobilný portál] [Zobraziť názov zariadenia/adresu IP] .
Podrobnosti o registrácii zariadenia a tlači nájdete v aplikácii v položke ponuky Pomocník.
99R4-03A