Prípravy na prepojenie s mobilnými zariadeniam a integrácia s cloudovou službou

Ak chcete priamo pripojiť mobilné zariadenie k zariadeniu alebo použiť funkciu Univerzálna tlač alebo AirPrint, musíte najskôr nakonfigurovať nastavenia v zariadení.
99R4-034