[Tlačiareň]

Zadajte nastavenia tlačiarne.

[Nastavenia tlačiarne]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Tlačiareň]
Zadajte nastavenia pre prevádzku tlačiarne a pre spracovanie tlačových údajov.
[Nastavenia tlačiarne]
99R4-05J