[Nastavenia doručenia tonera]

Zadajte nastavenia pre službu dopĺňania toneru. Na používanie služby dopĺňania toneru je nevyhnutná predchádzajúca registráciu u vybraných predajcov. Táto služba je dostupná len v niektorých krajinách.
* Hodnoty v tučnom červenom texte sú predvolené nastavenia pre každú položku.

[Pripojte sa k serveru/Overte pripojenie] *1

[Ponuka] [Nastavenia doručenia tonera]
Pripojiť sa k serveru alebo overiť pripojenie pre službu dopĺňania toneru.
*1 V závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení sa nemusí zobraziť.

[Nastavenia doručenia tonera]

[Ponuka] [Nastavenia doručenia tonera]
Aktivovať alebo deaktivovať pripojenie k serveru pre službu dopĺňania toneru.
[Deaktivovať]
[Aktivovať]

[Stav pripojenia k serveru]

[Ponuka] [Nastavenia doručenia tonera]
Zobraziť stav pripojenia servera pre službu dopĺňania toneru.

[Registrovať sa do progr. doplň. tonerov]

[Ponuka] [Nastavenia doručenia tonera]
Vytlačiť „Proces registrácie programu dopĺňania toneru“ a zaregistrovať sa v službe dopĺňania toneru.
99R4-08U