Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN

Nastavte, či sa zariadenie má pripájať k sieti pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia LAN.
Ak sa prepínate z káblovej siete LAN na bezdrôtovú sieť LAN, môžete nastavenie vykonať počas postupu na pripojenie bezdrôtovej siete LAN. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
* Nemôžete súčasne používať pripojenie pomocou káblovej siete LAN a bezdrôtovej siete LAN.
Na konfiguráciu nastavení použite ovládací panel. Nastavenia nemôžete konfigurovať pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Na ovládacom paneli vyberte [Ponuka] na obrazovke [Domov] a stlačte . Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položky [Predvoľby] [Sieť] [Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN] .
Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a kód PIN správcu systému a potom stlačte tlačidlo [<Prihlásiť sa>] . ID a kód PIN správcu systému
3
Zvoľte položku [Káblová sieť LAN] alebo [Bezdrôtová sieť LAN] a stlačte .
Zobrazí sa hlásenie [Nastavenia použité.].
Potom sa pripojte ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Pri prepínaní medzi káblovou sieťou LAN a bezdrôtovou sieťou LAN
Všetky nainštalované ovládače musia byť odinštalované a znova nainštalované.
Podrobné informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručke k ovládačom na webovej lokalite s online príručkou.
https://oip.manual.canon/
99R4-00Y