Objavujú sa pruhy

Problém odstráňte použitím jednotlivých tipov v stanovenom poradí:

Krok 1: Kontrola papiera

Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera

Krok 2: Kontrola tonerovej kazety

Skontrolujte zostávajúce množstvo toneru v tonerovej kazete.
Ak v tonerovej kazete zostáva málo toneru, vymeňte tonerovú kazetu.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Výmena kazety s tonerom
* V závislosti od stavu využitia zariadenia môže byť skutočné zostávajúce množstvo tonera menšie než indikované, alebo môže byť znížená kvalita súčastí zariadenia.

Krok 3: Kontrola prostredia používania zariadenia

Nepoužívate zariadenie v prostredí s náhlymi zmenami teplôt?
Náhle zmeny teplôt môžu viesť k tvorbe kondenzácie a následným vyblednutiam alebo rozmazaniu obrázkov či textu. Ak budete pokračovať v používaní zariadenia za týchto podmienok, môže dôjsť k zaseknutiu papiera, chybám tlače, poruchám alebo iným problémom. Pred použitím nechajte zariadenie minimálne 2 hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
Nie je zariadenie nainštalované na mieste vystavenom pôsobeniu silného prúdenia vzduchu (napríklad z klimatizácie)?
Ak to tak je, nastavte smer prúdenia vzduchu a silu klimatizácie.
Ak tento krok nepomôže odstrániť problém, ďalším krokom je nastavenie možnosti [Prepnúť spôsob podávania papiera] na hodnotu [Priorita tlač. strany].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné] [Nastavenia podávania papiera] [Prepnúť spôsob podávania papiera]  [Zásuvka 1] Priorita tlač. strany]
* Keď vyberiete možnosť [Priorita tlač. strany], rýchlosť 1-strannej tlače sa zníži.
Skúste použiť režim úpravy výstupu
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Režim úpravy výstupu] na hodnotu [Zap.].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Tlačiareň] [Nastavenia tlačiarne] [Kvalita tlače]  [Režim úpravy výstupu]  [Zap.]
* Keď vyberiete možnosť [Zap.], rýchlosť tlače sa môže znížiť.

Krok 4: Kontrola stavu údržby

Vyčistili ste fixačnú jednotku?
Keď je fixačná jednotka znečistená, môžu sa vyskytnúť nasledujúce symptómy. V takom prípade vyčistite fixačnú jednotku. Čistenie fixačnej jednotky
99R4-06R