Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny

Problém odstráňte použitím jednotlivých tipov v stanovenom poradí:

Krok 1: Kontrola papiera

Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera

Krok 2: Kontrola tonerovej kazety

Skontrolujte zostávajúce množstvo toneru v tonerovej kazete.
Ak v tonerovej kazete zostáva málo toneru, vymeňte tonerovú kazetu.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Výmena kazety s tonerom
* V závislosti od stavu využitia zariadenia môže byť skutočné zostávajúce množstvo tonera menšie než indikované, alebo môže byť znížená kvalita súčastí zariadenia.

Krok 3: Kontrola prostredia používania zariadenia

Nepoužívate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Režim nízkej vlhkosti] na hodnotu [Režim 1]. Ak to nefunguje, skúste zvoliť [Režim 2] a potom [Režim 3] v tomto poradí.
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka]  [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie]  [Režim nízkej vlhkosti]  vyberte režim.
* Nastavenie tejto možnosti môže vo vlhkom prostredí znížiť sýtosť alebo viesť k vyblednutiu.

Krok 4: Kontrola stavu údržby

Vyčistili ste fixačnú jednotku?
Keď je fixačná jednotka znečistená, môžu sa vyskytnúť nasledujúce symptómy. V takom prípade vyčistite fixačnú jednotku. Čistenie fixačnej jednotky
99R4-06L